2009/02/13

> Berria: Homofobia > NESKEK ERRAZAGO ONARTZEN DUTE SEXUALITATEAREN ANIZTASUNA

  • Neskek errazago onartzen dute sexualitatearen aniztasuna
  • Gehitu-ren ikerketaren arabera, nerabeek ondo ikusten dute homosexualitatea, baina bestela jokatzen dute
  • Berria, 2009-02-13 # Ainara Arratibel • Donostia
Neskei errazagoa zaie sexualitatearen aniztasuna onartzea mutilei baino, Gehitu-k 14 eta 18 urte bitarteko ikasleen artean sexualitatearen aniztasunaren inguruan egindako ikerketa baten arabera. Gehitu-k kezka agertu du ikastetxeetan gertatzen ari diren jarrera homofoboengatik. Izan ere, galdekatutako ikasleen %83k aitortu dute eskola ez dela inguru ziurra gazte homosexual, lesbiana, transexual eta bisexualentzat. Horren aurrean neurriak hartzeko eskatu du. «Jarrera homofoboen aurrean dagoen pasibotasuna eta permisibitatea salatu nahi ditugu, batez ere. Etorkizunean hartu behar diren neurriei begira, oso kontuan hartzeko datua da portzentaje hori», diote Gehitu-ko Koldobide Mujikak eta Jesus Estonbak.

Galdeketa iazko ikasturtean egin zuten, Hitz egin dezagun homosexualitateaz heziketa programaren karietara. Guztira 323 ikasle galdekatu zituzten: 168 neska eta 155 mutil. Gehienak Donostiako ikastetxeetakoak dira. «Ikerketa mugatua da, baina orokortu egin daiteke. Izan ere, berezitasunak berezitasun, lurralde gehienetan antzeko emaitzak jasoko lirateke».

Estonbak nabarmendu duenez, ikerketan desberdintasunak ikusten dira neska eta mutilen erantzunetan. «Neskek jarrera irekiagoa dute, oro har. Mutilei gehiago kostatzen zaie sexualitatearen aniztasuna onartzea». Galdera gehienetan ikusi du jokabide hori.

Sexuen arteko alde hori agerian geratzen da ikaskide homosexualen aurrean izango luketen jarreraz galdetzen zaienean. Hala, ia neska gehienek ikaskide gay bat izatea onartuko lukete, baina mutilen %60k ez lukete ondo hartuko: %35 deseroso sentituko litzateke eta. %25, berriz, lekuz aldatuko litzateke.

Ikaskide lesbianen kasuan, mutilen jarreran eman da aldaketarik esanguratsuena, ikerketaren arabera. Izan ere, haien deserosotasuna nabarmen gutxitzen da. Hala, %6 baino ez lirateke lekuz aldatuko. Datu hori nesken datuen parekoa litzateke. Mutilen %8,39k ikaskide horrekin ligatzen saiatuko liratekeela aitortu dute».

Transexualen eta bisexualen kasuan, aurkako jarrerak areagotu egiten dira. Kasu horretan ere, kontrako jarrerak gehiago ematen dira mutilen artean nesken artean baino.

Antzeko zerbait gertatzen da sexu bereko bi pertsonen arteko maitasun jarrera ikusten dutenenean nola jokatzen duten galdetzen zaienean.

Kontraesana
Mujikaren eta Estonbaren ustez, ikerketak ere kontraesan bat utzi du agerian ikasleek pentsatzen eta egiten dutenaren artean. «Homosexualak, lesbianak, transexualak eta bisexualak onartzen dituztela diote. Baina jarrerei buruzko galderetan ikusten da nerabeek jokabide homofoboak dituztela». Hala, hamarretik ia bederatzi homosexualen kontrako mespretxu jarreren kontra ageri dira. %11k, ordea, halako jarrerak zuritzen edo babesten dituzte.

Galdekatutako ikasleen artean, lauk aitortu dute noizbait jipoiren bat jaso dutela, beren sexu nortasunagatik. Hamahiru izan dira, berriz, mehatxuren bat jaso dutela diotenak.

Gazte askok aitortu dute ekintza homofoboetan parte hartu izana. Atal horretan jaso dituzten datuen artean, Estonbak jipoiei lotutakoa nabarmendu du. Izan ere, ikasleen %4k aitortu dute noizbait jipoiren bat eman izana. «Kezkatzeko moduko datua da».

Ikasleen erdiek baino gehiagok diote ekintza homofoboen lekuko izan direla. %52k erasoak ikusi dituzte, eta %74k isekak eta irainak. «Oso datu esanguratsuak dira».

  • Zenbakia
  • %70. Bi gizonen arteko maitasun jarreren aurreko jokabidea. Gehitu-ren ikerketan parte hartu duten hamar ikasletik zazpik jarrera ona dute bi gizonen maitasun jokabideen aurrean. Kopurua antzekoa da bi emakumeen arteko maitasun jokabideen inguruan galdetuz gero.
  • %80. Guraso homosexualak dituzten ikasleekiko jarrera. Galdekatutako ikasleen %80k ondo hartuko luke haren ikaskide baten aita edo ama homosexuala izatea. Gehitu-ren ustez, horren arrazoia zera da: ikaskideen gurasoak homosexualak izateak ez diela eragiten.

No comments: