2009/04/30

> Iritzia: M. Carmen Ribeiro Rey > KOKTERAINO GAUDE! SISTEMA EKONOMIKO SOZIALA ETA FEMINISTA NAHI DUGU!

 • Kokoteraino gaude! Sistema ekonomiko soziala eta feminista nahi dugu!
 • Noticias de Gipuzkoa, 2009-04-30 # María del Carmen Ribeiro Rey . Berdintasunaren Aldeko Donostiako Emakumeen Kontseilua izenean
Gure gizartean emakume eta gizonen artean dagoen desberdintasuna lanaren banaketa sexualean oinarrituta dago. Lanaren banaketa hori etengabe agertu eta agertzen da gizarte eta kultura guztietan, denboran eta espazioan nabarmen aldatu daitekeen arren.

Lanaren banaketa horren arabera, gizarteak sexuaren araberako zereginak, jokabideak, aurreikuspenak, rolak eta jarduera zein mugikortasunerako espazioak esleitzen ditu. Sailkapen horren ondorioz, gizonek eta emakumeek egiten dutenaren garrantzia hierarkizatu egiten denez, balio soziala ematen zaio gizonek egindakoari, eta eskubideak nahiz herritartasuna ukatzen zaizkie emakumeei.

Era berean, lanaren banaketa sexualaren ondorioz, gizarte-harremanetarako bi arlo banatu eta bereizi egiten dira: esparru publikoa, hau da, lan-merkatuaren eta ondasun-ekoizpenaren esparrua. Bertan, honako irizpide hauek dira nagusi: arrazionaltasun ekonomikoa, trukea, eraginkortasuna eta errentagarritasuna. Esparru publikoan, erabaki sozio-politikoak hartzen dira, eta onespen zein botere soziala lortzen da. Gizonen berezko esparrutzat hartzen denez, gizonen ohiko esparrua omen da.

Ugalketa-lana, ordea, emakumeek egindakoa da, batez ere, eta familia-esparru pribatuan ondasunen nahiz zerbitzuen arloan agertzen diren premiei aurre egitea du helburu. Lan horretan, honelako eginkizunak garatzen dira: etxearen kudeaketa, antolaketa eta artapena, gizarteratzeko prozesua, hezkuntza, afektuak eta zainketak.

Emakumeoi ematen dizkiguten eginkizun horiek oso naturalizatuta daude oraindik, askok eta askok emakumeak izateagatik etxeko lanetarako "dohaina" dugula eta jakite nahiz trebetasun horiek berez ditugula uste dutelako oraindik. Beraz, lanaren banaketa sexualaren ondorio zuzena dela ezkutatzen dute.

Gizartea garatzeko orduan, familia-arloko ugalketa-lana ezinbestekoa bada ere, gurea bezalako sozietate patriarkalean ez dauka ez agerikotasunik, ez ordainik, ezta onespen sozialik ere. Lan hori ez da garran-tzitsua kontabilitateko ekoizpenaren eta aberastasun-sorreraren ikuspegitik. Hori dela-eta, lan hori bakarrik egiten duten emakumeak ez-emankortzat eta ez-aktibotzat hartzen dituzte.

Lanaren banaketa sexualaren ondorioz, ordainpeko etxeko lan gehienak ere emakumeek egiten dituzte, bertokoek eta etorkinek. Gainera, esklabutzatik hurbil dauden baldintzetan azpikontratatzen dituzte: gizarte-segurantzako afiliaziorik gabe, soldata txiki-txikia, aparteko ordainsaririk gabe eta atsedenik gabeko lanaldi amaiezinak.

Lanaren banaketa sexualak ondorio larriak ditu emakumeontzat, etxean eta lanean ez digulako gizonekiko berdintasun-baldintzetan garatzen uzten.

Hori dela-eta, maiatzaren 1ean, Langileen Nazioarteko Egunean, Berdintasunaren Aldeko Donostiako Emakumeen Kontseilua kalera irtengo da, donostiarrei desberdintasunak gogaituta gauzkala jakinarazteko.

Emakumeok gogaituta gaude…

…etxeko lana agerikoa ez delako, gizartea garatzeko orduan ezinbestekoa den arren!

… etxeko lana eta zainketak gizonek eta emakumeek berdintasunez partekatutako erantzukizuna ez delako!

…ume eta menpekoen atentzio unibertsalerako euskal sistema publikorik ez dagoelako!

…etxetik kanpo prestakuntza-maila eta ordainsari txikiko, aldi baterako eta lanbide-hobekuntzarik gabeko lan ezegonkorretan lan egin behar dugulako!

…hezkuntza-sistemarentzat lehentasunezkoa ez delako emakume eta gizonen artean familia eta lanaren arloko erantzukizun bateraturako hezkuntza sustatzea!

…etxetik kanpo eta etxean bertan lanaldi bikoitzak eta hirukoitzak egin arren, nahikoa autonomia ekonomikorik ez dugulako eta arlo profesional, sozial, ekonomiko eta politikoan desabantailan parte hartzen dugulako!

...unibertsitatean ikasi arren eta lanbide-asmoak eduki arren, oraindik ere onartu egiten delako gizonek emakumeek besteko erantzukizunik ez edukitzea etxean eta familian!

…etxeko langileak izanda ere, Langileen Estatutuan zehaztutako oinarrizko eskubiderik ez dugulako!

... etxeko lanaren arloan legez kanpoko kontratuak onartzen direlako emakume etorkinak izateagatik!

…ekonomiari begira etxeko andreak biztanle ez-aktibotzat har-tzen dituztelako, ugalketa-lanak etekin ekonomiko eta sozialak sor-tzen baditu ere!

...mugikortasunari, zerbitzuei eta ekipamenduei dagokienez, garraioaren zein hirien plangintzak eguneroko bizimoduaren atentzioa eta zainketa eragozten jarraitzen duelako!

…langabeziaren eta lan-ezegonkortasunaren ondorioz, ahalegin handia egin behar dugulako menpeko senideak zaintzeko!

…enpresek lanaldi mugatu ezegonkorrak eskaintzen dizkigutelako familia-arloko arduraldi handiagoaren truke!

…gure pentsioak eta erretiroak gizarte-segurantzako txikienak direlako, bizitza osoan zehar geure familiak zaindu, hezi eta atenditu baditugu ere!

...geure bizitza pertsonala eta profesionala eten behar dugulako, gizonek, emakumeek, instituzio publikoek eta enpresek partekatu beharreko premia sozialei erantzuteko!

…krisi ekonomikoen ondorioz, gizarte-zerbitzuak murriztu eta emakumeek familian zein etxean dituzten erantzukizunak handitzen direlako!

Desberdintasunak gogaituta gauzka!

Sistema sozial eta ekonomiko feminista eduki nahi dugu!

2009/04/21

> Berria: Ekitaldiak > ABIAN DA EHGAMEK ANTOLATUTAKO LEHENENGO MADELON LITERATURA LEHIAKETA


 • Abian da EHGAMek antolatutako lehenengo Madelon literatura lehiaketa
 • Gara, 2009-04-21 # A.A. • Donostia
Euskal Herriko Gay-Les Askapenerako Mugimenduak «Madelon» gazteentzako literatura lehiaketa jarri du martxan. «Dena lortua dugula esaten diguten garai hauetan, gazteriaren ikuspuntua ezagutzeko modu egokiena iruditu zitzaigun», azaldu zuen Ander Gisasola EHGAMeko kideak. Bide batez, Xanti Altxu, Madelon, EHGAM-Gipuzkoako fundatzaile izandakoa gogoan izango dute.

Gaia librea izango da, baina gay, lesbiana, bisexual edota transexualen arteko harremanak edo beste edozein «erlazio ez-normalizatu» islatu beharko du. Bi maila izango dira: 14-17 urte artekoak eta 18-25 artekoak. Kontakizunak euskaraz zein gaztelaniaz aurkez daitezke eta bost eta hamar orri bitarteko luzera izan beharko dute.

Lanak EHGAMen Gipuzkoako egoitzara bidali behar dira maiatzaren 29a baino lehen. Sari banaketa ekainaren 26an izango da Donostiako Koldo Mitxelena kulturgunean. Gisasolaren esanetan, «saria ez da azken unera arte jakitera emango, garrantzitsuena gaiaren inguruko hausnarketa iruditzen baitzaigu». Argibide gehiago, www.ehgam.org-en.

> Berria: Ekitaldiak > MADELON SARIAK LITERATURA LEHIAKETA ANTOLATU DU EHGAMEK

 • Madelon Sariak Literatura Lehiaketa antolatu du EHGAMek
 • Xanti Altxuren omenezko literatura lehiaketa hau 1 8 eta 25 urte arteko gazteei zuzenduta dago
 • Oarsoaldeko Hitza, 2009-04-21 # Jon Gonzalo
Xanti Altxu herritarraren omenezko Madelon Sariak Literatura Lehiaketa antolatu du EHGAM-ek. Antolatzaileek jakinarazi dutenez, Xanti Altxuk bere bizitzan bultzatu zituen baloreak sendotzea eta zabaltzea izango du helburu lehiaketa honek, batez ere, homosexualen eta transexualen bizimoduaren normalizazioa.

Madelon Sariak Literatura Lehiaketa 18 eta 25 urteko gazteei zuzenduta dago. Gaia librea da, baina gay, lesbiana, transexual edo beste edozein motatako erlazio afektiboei tartea egin beharko die.

«Aukera polita iruditzen zaigu gazteek gay-en, lesbianen eta transexualen errealitateari buruz gogoeta egiteko. Halaber, gazteek duten ikuspuntua jaso eta erradiografia antzeko bat egin nahi dugu. Horrela, aurrera begirako ekintzetan haien ikuspuntua kontuan hartuko dugu», azaldu zuen lehiaketaren aurkezpenean Ander Gisasola EHGAMeko kideak.

Antolatzaileek jakinarazi dutenez, lehiaketara aurkezten diren lanak bost orrialdeko gutxieneko luzera eta 10eko gehienezkoa izango dute. Lanak jasotzeko azkeneko eguna maiatzaren 29a izango da.

Lehiaketari buruzko informazioa gehiago www.ehgam.org webgunean aurki daiteke.
 • Oinarriak
 • Parte-hartzaileak. 14 eta 25 urte arteko gazteek parte har dezakete.
 • Hizkuntzak. Lanak euskara eta gazteleraz aurkeztu ahal dira.
 • Mailak. Bi maila izango dira. 14-17 urteko gazteena, eta 18-25 urtekoena.
 • Sariak. Maila bakoitzeko lan hoberena sarituko da, eta baita maila bakoitzeko bi finalistak ere bai
 • Gaia. Gaia librea izango da, baldintza bakar batekin: gay-en, lesbianen, bisexualen edo transexualen harreman afektibo-sexualak islatzea.
 • Luzera. Lanek bost eta hamar orrialde bitarteko luzera edukiko dute, espazio bikoitzean, Times New Roman 12an.
 • Aurkezpena. Lan originala eta bi kopia aurkeztu beharko dira.
 • Epeak. Lanak 2009ko maiatzaren 29a baino lehen bidali behar dira.
 • Helbidea. EHGAM, Gaztegune-CRAJ, Anoeta 28, Txuri Urdin, 20014 (Donostia).
 • Datu pertsonalak. Irabazleekin harremanetan jartzeko erabiliko dira soilik.
 • Argitalpena. EHGAMek irabazleen lanak argitaratzeko eskubidea gordeko du.
 • Sari banaketa. Ekainaren 26an.

> Laburrak: Ekitaldiak > EHGAMEK MADELON GAZTE LEHIKETA ANTOLATU DU

 • EHGAMek Madelon gazte lehiaketa antolatu du
 • Berria, 2009-04-21
EHGAM elkarteak Madelon literatur lehiaketa antolatu du, 14 urtetik 17ra eta 18tik 25era arteko gazteentzat. Gay, lesbiana, bisexual eta transexualekin lotutako gaiak jorratu behar dituzte narrazioek, euskaraz edo gaztelaniaz. Maiatzaren 29a baino lehenago igorri behar dira narrazioak.

> Berria: Ekitaldiak > EHGAMEK MADELON LITERATUR SARIAK PRESTATU DITU LEHEN ALDIZ

 • EHGAMek Madelon literatur sariak prestatu ditu lehen aldiz
 • Gay, lesbiana, bisexual, transexual edo beste edozein motako harreman afektiboak islatu behar dituzte parte hartzaileek.
 • Irutxuloko Hitza, 2009-04-21
Euskal Herriko Gay-Les Askapen Mugimenduak Madelon Sariak Literatura Lehiaketa antolatu du. Sari hauei Xanti Altxu Madelon, Gipuzkoako EHGAMeko fundatzaile zenaren izena eman diete, bera izan baitzen Euskal Herrian gay, lesbiana, transexual eta beste adierazpen sexualen mugimenduaren gizarteratzaileetako bat. Sari hauek helburu bera dute, gazteen artean mugimenduaren «bisibilitatea bultzatu eta normalizatzea».

Bi kategoria izango ditu lehiaketak. 14 eta 17 urte bitartekoa bata eta 18 eta 25 urte bitartekoa bestea. Lehiaketaren gaia librea bada ere, beharrezkoa da gay, lesbiana, bisexual, transexual edo beste edozein motako erlazio afektiboak bertan islatzea.

Lanak euskaraz zein gaztelaniaz aurkeztu daitezke eta maiatzaren 29a bukatuko da epea. Lehiaketaren oinarriak eta informazio gehiago, www.ehgam.org webgunean edo 667435570 telefonoan.

2009/04/19

> Berria: Ekitaldiak > MADELON SARIAK LITERATURA LEHIAKETA ANTOLATU DU EHGAMEK

 • Madelon Sariak Literatura Lehiaketa antolatu du EHGAMek
 • Xanti Altxuren omenezko literatura lehiaketa 18 eta 25 urte arteko gazteei zuzenduta dago
 • Oarsoaldeko Hitza, 2009-04-19 # J. Gonzalo
Xanti Altxuren omenezko Madelon Sariak Literatura Lehiaketa antolatu du EHGAMek. Antolatzaileek jakinarazi dutenez, Xanti Altxuk bere bizitzan bultzatu zituen baloreak sendotzea eta zabaltzea izango du helburu lehiaketa horrek, batez ere, homosexualen eta transexualen bizimoduaren normalizazioa.

Madelon Sariak Literatura Lehiaketa 18 eta 25 urteko gazteei zuzenduta dago. Gaia librea da, baina gay, lesbiana, transexual edo beste edozein motatako erlazio afektiboei tartea egin beharko die. Nolanahi ere, lehiaketari buruzko xehetasunak bihar Donostian egingo duten aurkezpenean emango dituzte antolatzaileek.